آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري متحده تانزانيا) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 27132000 قيرنفت 6,701,547 180,056,212,668 Rls. 1,910,436 $
2 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 68029910 سنگ هاي صيقل دا ده شده. شکل دا ده شده يا کارشده ا ما كنده کاري و حکاکي نشده 21,700 292,035,345 Rls. 3,255 $
3 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 27011900 ساير زغال سنگ ها، بهم فشرده نشده که در جاي ديگري مذکور نباشد 42,700 197,372,210 Rls. 1,793 $
مجموع کل
180,545,620,223 ريال
مجموع کل
1,915,484 دلار
[1]