آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 24,680,064 456,381,993,821 Rls. 5,052,442 $
مجموع کل
456,381,993,821 ريال
مجموع کل
5,052,442 دلار
[1]