آمار کل " صادرات به" کشور (تايوان) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 27132000 قيرنفت 3,987,521 125,661,607,999 Rls. 1,395,631 $
2 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 267,440 23,994,449,360 Rls. 267,440 $
3 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 204,000 20,074,308,696 Rls. 182,376 $
4 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 25292100 اسپات فلوئور داراي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 269,047 1,448,244,098 Rls. 16,142 $
5 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 25151190 ـ ـ‌ ـ مرمریت 205,560 1,290,966,691 Rls. 14,389 $
6 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام که داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آن هايي كه حاوي Biodiesel بوده و به غير از آخال روغن ها 16,810 453,272,378 Rls. 4,118 $
7 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 25151110 ـ ـ‌ ـ مرمر 18,480 121,958,668 Rls. 1,108 $
مجموع کل
173,044,807,890 ريال
مجموع کل
1,881,204 دلار
[1]