آمار کل " صادرات به" کشور (تايلند) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 225,975 13,497,918,883 Rls. 139,445 $
2 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 03033900 ساير ماهي هاي پهن (fish flat)، يخ زده (به استثناي فلتان، حلوا و کفشک) جگر تخم و مني ماهي 151,450 5,002,630,115 Rls. 53,993 $
3 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 03034900 ساير ماهي هاي تن، يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر، تخم و مني ماهي 23,985 4,333,082,130 Rls. 47,970 $
4 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 03074300 ـ ـ منجمد 26,000 4,292,769,000 Rls. 39,000 $
5 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 03032400 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 48,780 4,277,398,374 Rls. 44,226 $
6 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 17,400 1,770,794,520 Rls. 19,737 $
7 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 25151190 ـ ـ‌ ـ مرمریت 110,360 714,145,350 Rls. 7,719 $
مجموع کل
33,888,738,372 ريال
مجموع کل
352,090 دلار
[1]