آمار کل " صادرات به" کشور (بلغارستان) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی بلغارستان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 3,621,000 304,888,429,143 Rls. 3,377,373 $
2 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی بلغارستان 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 102,000 8,817,375,006 Rls. 97,614 $
مجموع کل
313,705,804,149 ريال
مجموع کل
3,474,987 دلار
[1]