آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 72071290 شمش ا ز آهن و فولادغيرممزوج؛ که در جاي ديگر ذکرنشده. 8,997,000 307,742,564,940 Rls. 3,326,299 $
2 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 1,020,000 97,156,256,415 Rls. 1,075,582 $
3 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 255,000 21,237,251,190 Rls. 235,110 $
4 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 162,000 13,710,857,580 Rls. 124,564 $
5 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 25151190 ـ ـ‌ ـ مرمریت 189,960 1,219,824,757 Rls. 13,297 $
6 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 25151120 ـ ـ‌ ـ تراورتن 117,278 736,503,271 Rls. 8,209 $
مجموع کل
441,803,258,153 ريال
مجموع کل
4,783,061 دلار
[1]