آمار کل " صادرات به" کشور (اندونزي) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 26,099,126 903,812,185,900 Rls. 10,005,781 $
2 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 27132000 قيرنفت 2,151,591 60,201,739,503 Rls. 612,016 $
3 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 151,200 17,577,391,097 Rls. 194,593 $
4 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 56,000 6,780,373,600 Rls. 75,063 $
5 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 35,480 656,507,728 Rls. 7,096 $
6 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 25151120 ـ ـ‌ ـ تراورتن 24,530 158,729,782 Rls. 1,716 $
مجموع کل
989,186,927,610 ريال
مجموع کل
10,896,265 دلار
[1]