آمار کل " صادرات به" کشور (اسپانيا) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 72031000 محصولات آهني حاصل ا زا حياء مستقيم کلوخه هاي معدني آهن؛ به شکل توده، گلوله وحبه واشكال همانند 6,600,000 108,970,290,000 Rls. 990,000 $
مجموع کل
108,970,290,000 ريال
مجموع کل
990,000 دلار
[1]