آمار کل " صادرات به" کشور (استراليا) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 34,600 3,973,686,160 Rls. 39,760 $
2 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 33,800 3,612,577,400 Rls. 36,200 $
3 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 4,693 2,920,517,228 Rls. 32,332 $
4 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 8,215 1,444,298,498 Rls. 15,611 $
5 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 17,450 242,165,865 Rls. 2,699 $
6 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 12129910 ـ ـ ـ خرنوب و همچنین دانه خرنوب/خرنوب (Caroube)، خزه و جلبك و ساير علف‌هاي دريايي، چغندرقند و نيشكر، تازه، سردكرده، يخ‌زده يا خشك كرده، حتي ساييده‌شده؛ هسته و مغز هسته ميوه‌ها و ساير محصولات نباتي (از جمله ريشه‌كاسني بو نداده از نوع (Cichorium intybus sat 1,010 186,886,360 Rls. 2,020 $
7 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 2,000 89,854,000 Rls. 1,000 $
8 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 290 78,586,230 Rls. 870 $
9 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 73218100 بخاري، منقل و ساير وسايل غير برقي همانند (به استثناءاجاق طبخ...) باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها، ازچدن، اهن ياا زفولاد. 30 8,129,610 Rls. 90 $
مجموع کل
12,556,701,351 ريال
مجموع کل
130,582 دلار
[1]