آمار کل " صادرات به" کشور (آفريقاي جنوبي) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 27132000 قيرنفت 300,000 7,587,636,000 Rls. 84,000 $
2 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 175,000 2,581,164,950 Rls. 23,450 $
مجموع کل
10,168,800,950 ريال
مجموع کل
107,450 دلار
[1]