آمار کل " صادرات به" کشور (کويت) گمرک (منطقه ویژه بوشهر 1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 کويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 18,444,018 32,847,738,985 Rls. 313,979 $
2 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 کويت 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 31,666,256 27,269,723,886 Rls. 284,994 $
3 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 کويت 25202000 گچ 2,853,801 5,187,316,017 Rls. 47,127 $
4 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 کويت 03019990 ساير ماهي هاي زنده غير مذکور در جاي ديگر 15,800 2,189,478,000 Rls. 24,239 $
5 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 کويت 25171090 ساير سنگ هاي خرد شده بجز دولوميت از انواع براي بتن ريزي سنگ ريزي راه ها ساير بالاست ها 2,200,000 1,740,852,000 Rls. 19,304 $
6 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 کويت 03023900 ساير ماهي هاي تن، تازه يا سرد کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 3,000 1,651,065,000 Rls. 15,000 $
مجموع کل
70,886,173,888 ريال
مجموع کل
704,643 دلار
[1]