آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (منطقه ویژه بوشهر 1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 پاکستان 27129090 ساير موم هاي نفتي و معدني غير مذکور در جاي ديگر 4,292,364 294,606,512,102 Rls. 2,676,513 $
2 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 پاکستان 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 4,000,479 184,941,404,271 Rls. 2,047,420 $
3 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 پاکستان 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 2,532,056 119,843,543,664 Rls. 1,326,745 $
مجموع کل
599,391,460,037 ريال
مجموع کل
6,050,678 دلار
[1]