آمار کل " صادرات به" کشور (ويتنام) گمرک (منطقه ویژه بوشهر 1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 ويتنام 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال 23,038,991 242,993,345,992 Rls. 2,690,092 $
مجموع کل
242,993,345,992 ريال
مجموع کل
2,690,092 دلار
[1]