آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (منطقه ویژه بوشهر 1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 29051100 متانول 56,811,288 1,336,724,393,694 Rls. 14,798,397 $
2 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 55,000,000 73,378,763,150 Rls. 812,350 $
3 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 27132000 قيرنفت 2,792,214 63,939,193,458 Rls. 707,848 $
4 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 25202000 گچ 378,817 498,021,301 Rls. 5,519 $
مجموع کل
1,474,540,371,603 ريال
مجموع کل
16,324,114 دلار
[1]