آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (منطقه ویژه بوشهر 1)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 4,000,000 145,450,580,000 Rls. 1,610,231 $
2 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 1,569,998 43,658,927,242 Rls. 465,354 $
3 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 07051100 کاهو کروي (سالادي)، تازه يا سرد کرده 1,408,286 33,735,950,034 Rls. 357,015 $
4 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 6,491,000 17,175,923,085 Rls. 157,365 $
5 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 19,500 17,171,076,000 Rls. 190,095 $
6 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 08071100 هندوا نه، تازه 851,910 17,115,749,170 Rls. 184,078 $
7 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 03063590 --- سایر 115,770 15,991,802,140 Rls. 177,497 $
8 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 735,033 13,930,449,290 Rls. 153,231 $
9 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 525,160 13,831,065,281 Rls. 153,173 $
10 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 254,588 13,792,415,450 Rls. 151,283 $
11 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 08021100 بادام با پوست، تازه يا خشک کرده 20,530 12,335,378,110 Rls. 125,801 $
12 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 6,005,665 12,214,427,750 Rls. 132,022 $
13 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 306,933 9,351,748,128 Rls. 99,216 $
14 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 69072200 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 816,433 8,926,388,994 Rls. 84,237 $
15 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 5,164 8,501,663,898 Rls. 94,119 $
16 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 316,000 8,415,622,706 Rls. 93,467 $
17 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 03019990 ساير ماهي هاي زنده غير مذکور در جاي ديگر 61,750 7,913,886,742 Rls. 87,612 $
18 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 218,513 7,567,105,046 Rls. 81,252 $
19 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,116,900 6,755,607,625 Rls. 61,676 $
20 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 110,660 5,211,705,837 Rls. 57,105 $
21 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 25202000 گچ 2,375,484 5,169,606,580 Rls. 47,660 $
22 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 08105000 کيوي، تازه 123,400 5,076,231,119 Rls. 55,533 $
23 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 08055020 لیمو تازه 138,600 4,815,340,059 Rls. 52,812 $
24 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 1,025,780 3,463,260,004 Rls. 38,367 $
25 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 110,500 3,207,784,504 Rls. 34,366 $
26 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 25183000 ـ چینه دولومی (ramming mix)/دولومي، حتي تفته يا تكليس شده، همچنين دولومي ناهمواري گرفته شده يا فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت 1,285,600 3,130,803,140 Rls. 34,660 $
27 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 12130000 كاه و پوست غلات، آماده نشده، حتي قطعه قطعه شده، آسياب شده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه 88,500 2,941,056,480 Rls. 27,258 $
28 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 97,690 2,863,138,041 Rls. 31,183 $
29 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 1,500 2,476,597,500 Rls. 27,418 $
30 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 130,140 2,476,231,058 Rls. 25,517 $
31 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 07069000 چغندر سالادي، شنگ، كرفس غده دار، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 106,682 2,168,801,038 Rls. 22,527 $
32 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 20098910 "آب ميوه تغليظ شده (كنسانتره موز، انبه، گواوا، پشن فروت و ليچي)" 23,796 1,971,446,572 Rls. 21,826 $
33 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 23,000 1,963,844,800 Rls. 21,849 $
34 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 19,649 1,954,796,421 Rls. 21,658 $
35 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 07061000 هويج، شلغم، تازه يا سرد کرده 94,210 1,870,004,900 Rls. 20,731 $
36 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز، ک ميخ مسمار (Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آن هايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، به استثناي آن هايي كه سر مسي دارند. 5,200 1,843,326,100 Rls. 20,429 $
37 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 08062010 مويز (انگور خشک کرده) 10,560 1,726,769,668 Rls. 19,116 $
38 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 55,925 1,450,946,697 Rls. 16,104 $
39 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 26,000 1,367,191,891 Rls. 12,421 $
40 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقل کردن، براي کارروي سنگ، سرا ميک يا مواد معدني همانند يا شيشه به حالت سرد 5,000 1,345,785,000 Rls. 12,227 $
41 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 14049090 ساير محصولات نباتي يغير از حنا و وسمه غير مذكور در جاي ديگر 50,000 1,313,265,000 Rls. 14,539 $
42 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 4,450 1,271,444,822 Rls. 14,078 $
43 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 69022090 آجر، بلوكه، چهارگوش ساختماني سراميکي همانند نسوزکه حاوي بيش از50% وزني ا لومين ياسيليس غير مذکور در جاي ديگر 220,000 1,221,237,600 Rls. 13,200 $
44 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 47,020 1,200,933,018 Rls. 13,135 $
45 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 16,900 1,166,421,160 Rls. 12,203 $
46 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 22090000 سرکه خوراکي و بدل سرکه خوراکي که از جوهر سرکه بدست مي آيد 25,846 1,115,384,368 Rls. 12,348 $
47 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 08081000 سيب، تازه 31,510 1,082,596,120 Rls. 11,985 $
48 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 6,000 1,059,456,000 Rls. 9,625 $
49 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 69072300 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 267,600 996,467,600 Rls. 11,082 $
50 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 84138190 ساير تلمبه هاغير مذکور در جاي ديگر 1,050 970,683,000 Rls. 10,819 $
51 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 46021290 مصنوعات سبد و حصيربافي و اشيائيكه مستقيما به شكل معين از مواد قابل بافت ساخته شده اند از نخل رونده به غير ازصنايع دستي كپوبافي 6,000 928,591,650 Rls. 10,350 $
52 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 03022900 ساير ماهي هاي پهن، تازه يا سرد کرده بجز جگر و تخم ماهي به استثناي توربوت، حلوا ماهيان، کفشک ماهيان 14,000 907,200,000 Rls. 10,043 $
53 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 68029910 سنگ هاي صيقل دا ده شده. شکل دا ده شده يا کارشده ا ما كنده کاري و حکاکي نشده 53,090 876,550,408 Rls. 9,704 $
54 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 76101000 در، پنجره وچهارچوب آن ها، دوره وآستانه در، ا زآلومينيوم. 3,789 875,694,735 Rls. 7,956 $
55 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 08109010 انار تازه 19,260 749,119,730 Rls. 8,296 $
56 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 19,450 661,263,348 Rls. 7,323 $
57 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 07082000 لوبيا، تازه يا سرد کرده گونهphaselous، گونه vigna 19,410 580,393,796 Rls. 6,425 $
58 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 14,000 505,842,400 Rls. 5,600 $
59 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 17,500 499,208,400 Rls. 5,564 $
60 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 03023900 ساير ماهي هاي تن، تازه يا سرد کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 4,440 496,398,000 Rls. 5,495 $
61 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 38245000 ملاطها و بتون هاي غيرنسوز 5,341 493,754,086 Rls. 4,486 $
62 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 28365000 کربنات کلسيم 106,068 490,366,305 Rls. 4,455 $
63 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 07031000 پياز و موسير 28,205 457,687,222 Rls. 5,095 $
64 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 48182000 دستمال کاغذي؛ دستمال پاک کردن آرا يش و دست پاک کن ا ز کاغذ 2,500 443,740,800 Rls. 4,912 $
65 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 70200099 ساير اشياء از شيشه غير از صنايع دستي، غير مذكور در جاي ديگر 150 440,284,000 Rls. 4,000 $
66 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 1,980 404,131,946 Rls. 4,474 $
67 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 68042230 سنگ اسياب، سنباده ياچرخ تراش ا ز سرا ميک يا سيليکاتها 174,000 390,277,650 Rls. 3,546 $
68 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 73239990 سايراشياء سرميز، اشپزخانه، خانه داري... ا زا هن يافولاد غير مذکور در جاي ديگر 4,665 379,091,312 Rls. 4,217 $
69 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 16,320 357,387,874 Rls. 3,773 $
70 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 188,150 339,908,027 Rls. 3,763 $
71 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 08059000 ساير مرکبات، تازه يا خشک کرده، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 7,000 330,213,000 Rls. 3,656 $
72 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 03061700 ساير انواع ميگو 7,000 294,000,000 Rls. 3,255 $
73 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 1,700 280,681,050 Rls. 2,550 $
74 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 70195200 پارچه هاي تاروپود باف ا زا لياف شيشه بعرض بيشترا ز 30،cm ساده باف، بوزن كمتر ا ز 250 گرم درمترمربع، بااندازه نخ يك لاي كمتر از 136 تكس 3,018 272,612,922 Rls. 3,018 $
75 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 300 264,170,400 Rls. 2,925 $
76 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 07094000 کرفس به غير ازكرفس غده دار، تازه يا سرد کرده 7,970 230,863,260 Rls. 2,556 $
77 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 69074090 ـ ـ ـ سایر 20,000 229,280,480 Rls. 2,538 $
78 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 94049090 تختخواب واشياءهمانندفنري ياانباشته شده ياازداخل تجهيزشده بامواد)غيرازتشک وکيسه خواب 2,000 220,665,280 Rls. 2,460 $
79 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 1,440 211,264,000 Rls. 2,355 $
80 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 42021900 رختدا ن، چمدا ن، کيف برک، کيف ا سناد، کيف مدرسه که در جاي ديگر مذکور نباشند 500 191,486,400 Rls. 2,134 $
81 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 200 186,495,000 Rls. 2,065 $
82 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 08041030 خرما پياروم تازه يا خشك كرده 3,500 185,404,800 Rls. 2,053 $
83 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 340 180,658,000 Rls. 2,000 $
84 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 84271021 ارابه هاي صفاف خودرو، نو، با موتوربرقي وظرفيت کمتر از5 تن 450 173,486,000 Rls. 1,921 $
85 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 08023100 گردوي معمولي با پوست سخت، تازه يا خشك كرده 1,250 173,361,825 Rls. 1,919 $
86 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 12129910 ـ ـ ـ خرنوب و همچنین دانه خرنوب/خرنوب (Caroube)، خزه و جلبك و ساير علف‌هاي دريايي، چغندرقند و نيشكر، تازه، سردكرده، يخ‌زده يا خشك كرده، حتي ساييده‌شده؛ هسته و مغز هسته ميوه‌ها و ساير محصولات نباتي (از جمله ريشه‌كاسني بو نداده از نوع (Cichorium intybus sat 510 168,408,630 Rls. 1,530 $
87 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 08052100 ـ ـ نارنگی­ها (شامل تنجرین­ها وسان سوماک) 6,170 166,720,680 Rls. 1,846 $
88 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 710 156,300,820 Rls. 1,730 $
89 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,890 153,649,629 Rls. 1,701 $
90 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 20029010 رب گوجه فرنگي 1,700 153,189,120 Rls. 1,707 $
91 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 25171010 قلوه سنگ، ريگ، ريگ هاي صاف و سنگ چخماق 74,000 148,989,088 Rls. 1,656 $
92 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 61071900 شورت و زيرشلوا ري، مردانه يا پسرا نه، کشباف يا قلاب باف، ا زساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر. 200 141,139,200 Rls. 1,573 $
93 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 85443090 ساير مجموعه سيمها براي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 300 138,669,000 Rls. 1,546 $
94 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 85166000 فرها، خوراك پزها، منقل ها، حلقه هاي جوش آورنده آب، كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 100 131,304,960 Rls. 1,464 $
95 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 3,168 130,180,907 Rls. 1,441 $
96 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 25051010 شن و ماسه داراي 95% وزني يا بيشتر سيليس و 6/0% يا كمتر اكسيد آهن 47,000 127,363,890 Rls. 1,410 $
97 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 470 126,844,260 Rls. 1,407 $
98 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 69109000 ظرفشوئي، روشوئي، وا ن حمام... و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زسرا ميک، غير مذکور در جاي ديگر 600 120,179,800 Rls. 1,330 $
99 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 68159990 سايراشياء ساخته ا زسنگ يا ا ز ساير مواد معدني غير مذکور در جاي ديگر 5,962 112,254,390 Rls. 1,247 $
100 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 قطر 94013000 نشيمنهاي گردا ن داراي وسيله تنظيم ا رتفاع 3,870 100,164,610 Rls. 1,109 $
مجموع کل
500,505,215,878 ريال
مجموع کل
5,382,079 دلار