آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ویژه بوشهر 1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 عراق 27101940 روغن پايه معدني 18,017,634 728,917,695,495 Rls. 7,642,081 $
2 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 1,611,870 84,444,595,663 Rls. 925,453 $
مجموع کل
813,362,291,158 ريال
مجموع کل
8,567,535 دلار
[1]