آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ویژه بوشهر 1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 27129090 ساير موم هاي نفتي و معدني غير مذکور در جاي ديگر 6,007,780 415,147,748,208 Rls. 4,620,248 $
2 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 46,599,500 91,978,931,891 Rls. 1,025,189 $
3 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 73239990 سايراشياء سرميز، اشپزخانه، خانه داري... ا زا هن يافولاد غير مذکور در جاي ديگر 2,000 313,247,960 Rls. 3,491 $
4 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 4,800 304,712,833 Rls. 3,396 $
5 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 200 63,353,520 Rls. 706 $
مجموع کل
507,807,994,412 ريال
مجموع کل
5,653,031 دلار
[1]