آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه پاکستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 73,500 11,387,391,750 Rls. 103,455 $
2 1 1398 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه پاکستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 78,000 6,855,583,800 Rls. 74,100 $
3 1 1398 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه پاکستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 24,800 266,651,208 Rls. 2,952 $
مجموع کل
18,509,626,758 ريال
مجموع کل
180,507 دلار
[1]