آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 74072900 ميله وپروفيل ازآلياژهاي مس، که در جاي ديگرگفته نشده. 148,994 68,879,680,025 Rls. 671,336 $
2 1 1398 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 78041900 صفحه، ورق، نوا ر و ورقه نازک ا زسرب، به ضخامت 0/2 ميلمتر غير از رديف 7841100 199,350 54,856,634,625 Rls. 607,298 $
3 1 1398 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 6,047 983,140,836 Rls. 10,884 $
4 1 1398 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 64059000 ساير کفش ها که در جاي ديگرگفته نشده 2,750 869,416,625 Rls. 9,625 $
5 1 1398 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,355 638,174,385 Rls. 7,065 $
6 1 1398 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 2,365 555,433,021 Rls. 6,149 $
7 1 1398 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 33019012 ساير عرقيات سنتي 1,176 382,362,657 Rls. 4,233 $
8 1 1398 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 574 217,692,890 Rls. 2,410 $
مجموع کل
127,382,535,064 ريال
مجموع کل
1,319,000 دلار
[1]