آمار کل " صادرات به" کشور (ازبکستان) گمرک (منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه ازبکستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 46,130 6,967,350,370 Rls. 77,133 $
2 1 1398 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه ازبکستان 84741000 ماشين هاي جورکردن، غربال کردن، جدا کردن يا شستن خاک، سنگ وكلوخه ها و ساير مواد معدني جامد 19,800 1,872,881,486 Rls. 20,734 $
3 1 1398 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه ازبکستان 84283390 بالابرهاونقاله هاي باعمل مداوم ازنوع نواري ياتسمه اي که درجاي ديگرمذکورنباشد 20,800 1,761,415,500 Rls. 19,500 $
مجموع کل
10,601,647,356 ريال
مجموع کل
117,367 دلار
[1]