آمار کل " صادرات به" کشور (اتريش) گمرک (منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 3,390 712,515,152 Rls. 7,888 $
2 1 1398 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 22029100 -- آبجوی غیرالکلی 4,895 530,592,546 Rls. 5,874 $
3 1 1398 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 2,127 422,649,391 Rls. 4,679 $
4 1 1398 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 2,709 398,350,890 Rls. 4,410 $
5 1 1398 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 880 333,855,984 Rls. 3,696 $
6 1 1398 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 6,272 283,271,744 Rls. 3,136 $
7 1 1398 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 21042000 فرآورده هاي غذايي مركب (Composite)، هموژنيزه 1,776 280,200,558 Rls. 3,102 $
مجموع کل
2,961,436,265 ريال
مجموع کل
32,785 دلار
[1]