آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی یزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی یزد پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 6,022,797 268,834,686,862 Rls. 2,739,166 $
2 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی یزد پاکستان 27079900 روغن و ساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ در درجه حرارت زياد بدست مي ايد و محصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاء بي بو فزوني داشته باشد غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 403,350 15,666,661,760 Rls. 173,440 $
3 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی یزد پاکستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 69,200 4,249,401,026 Rls. 38,606 $
مجموع کل
288,750,749,648 ريال
مجموع کل
2,951,212 دلار
[1]