آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی یزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی یزد عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 672,600 31,853,821,902 Rls. 349,884 $
مجموع کل
31,853,821,902 ريال
مجموع کل
349,884 دلار
[1]