آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی یزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی یزد ترکيه 54023300 نخ تکستوره از پلي استرها، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 152,599 18,074,311,724 Rls. 167,863 $
مجموع کل
18,074,311,724 ريال
مجموع کل
167,863 دلار
[1]