آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی یزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی یزد افغانستان 27079900 روغن و ساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ در درجه حرارت زياد بدست مي ايد و محصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاء بي بو فزوني داشته باشد غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 898,830 43,641,619,991 Rls. 438,629 $
2 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی یزد افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 874,260 42,432,878,805 Rls. 435,155 $
مجموع کل
86,074,498,796 ريال
مجموع کل
873,784 دلار
[1]