آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی پارس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی پارس گرجستان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 22,000 2,358,601,388 Rls. 21,428 $
مجموع کل
2,358,601,388 ريال
مجموع کل
21,428 دلار
[1]