آمار کل " صادرات به" کشور (مالزي) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی پارس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی پارس مالزي 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 1,193,250 116,686,735,073 Rls. 1,205,877 $
مجموع کل
116,686,735,073 ريال
مجموع کل
1,205,877 دلار
[1]