آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی پارس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی پارس قطر 25202000 گچ 4,218,010 12,678,989,880 Rls. 126,539 $
2 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی پارس قطر 14019000 ساير مواد نباتي براي بافتن، (به استثناي بامبو و خيزران) 30,000 825,532,500 Rls. 7,500 $
مجموع کل
13,504,522,380 ريال
مجموع کل
134,039 دلار
[1]