آمار کل " صادرات به" کشور (قرقيزستان) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی پارس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی پارس قرقيزستان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 110,000 9,429,444,310 Rls. 104,390 $
مجموع کل
9,429,444,310 ريال
مجموع کل
104,390 دلار
[1]