آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی پارس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی پارس عراق 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 352,000 34,833,938,656 Rls. 344,168 $
2 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی پارس عراق 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 10,000 1,036,073,630 Rls. 11,470 $
مجموع کل
35,870,012,286 ريال
مجموع کل
355,638 دلار
[1]