آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی پارس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 32,509,081 601,155,518,275 Rls. 5,461,525 $
2 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 1,518,000 136,508,705,388 Rls. 1,480,732 $
3 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 836,000 73,310,883,932 Rls. 793,364 $
4 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 220,000 20,945,488,520 Rls. 231,880 $
5 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده، غير ازپلي (اكسي اتيلن) (پلي اتيلن گليكول) 266,160 13,510,373,701 Rls. 126,044 $
6 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 39011040 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 132,000 11,361,035,114 Rls. 125,268 $
7 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 66,000 5,813,090,976 Rls. 62,832 $
مجموع کل
862,605,095,906 ريال
مجموع کل
8,281,645 دلار
[1]