آمار کل " صادرات به" کشور (تاجيکستان) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی پارس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی پارس تاجيکستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غير ازانواع آميزه، غير مذكور در جاي ديگر 96,000 10,648,123,440 Rls. 101,280 $
مجموع کل
10,648,123,440 ريال
مجموع کل
101,280 دلار
[1]