آمار کل " صادرات به" کشور (برزيل) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی پارس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی پارس برزيل 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 197,346,747 2,925,955,933,723 Rls. 32,157,258 $
مجموع کل
2,925,955,933,723 ريال
مجموع کل
32,157,258 دلار
[1]