آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی پارس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی پارس افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 14,017,260 562,639,035,948 Rls. 5,980,230 $
2 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی پارس افغانستان 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 22,000 2,094,548,852 Rls. 23,188 $
3 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی پارس افغانستان 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 22,000 1,740,820,488 Rls. 19,272 $
مجموع کل
566,474,405,288 ريال
مجموع کل
6,022,690 دلار
[1]