آمار کل " صادرات به" کشور (اسپانيا) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی پارس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی پارس اسپانيا 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 990,000 87,532,172,640 Rls. 974,160 $
مجموع کل
87,532,172,640 ريال
مجموع کل
974,160 دلار
[1]