آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی پارس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی پارس ارمنستان 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 132,000 12,567,293,112 Rls. 139,128 $
2 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی پارس ارمنستان 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 22,000 1,740,820,488 Rls. 19,272 $
مجموع کل
14,308,113,600 ريال
مجموع کل
158,400 دلار
[1]