آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی پارس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی پارس آلمان 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 1,098,000 105,480,019,800 Rls. 1,102,560 $
مجموع کل
105,480,019,800 ريال
مجموع کل
1,102,560 دلار
[1]