آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی پارس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی پارس آذربايجان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 682,000 65,540,432,980 Rls. 665,148 $
2 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی پارس آذربايجان 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 154,000 14,727,922,396 Rls. 163,174 $
3 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی پارس آذربايجان 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 110,000 9,550,465,518 Rls. 105,955 $
4 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی پارس آذربايجان 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 66,000 5,422,846,792 Rls. 60,148 $
مجموع کل
95,241,667,686 ريال
مجموع کل
994,425 دلار
[1]