آمار کل " صادرات به" کشور (يونان) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان يونان 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 43,748 2,591,216,405 Rls. 28,436 $
مجموع کل
2,591,216,405 ريال
مجموع کل
28,436 دلار
[1]