آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان فدراسيون روسيه 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 713,020 21,272,151,545 Rls. 217,471 $
مجموع کل
21,272,151,545 ريال
مجموع کل
217,471 دلار
[1]