آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 27075000 ساير مخلوط هاي هيدروكربورهاي بودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65% حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 3,022,670 178,750,032,858 Rls. 1,787,771 $
2 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 54076100 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره 57,149 32,562,374,586 Rls. 313,179 $
3 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 251,376 30,311,101,156 Rls. 301,340 $
4 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 99,585 11,357,486,860 Rls. 116,164 $
5 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 85014010 الکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون (asynchronous) باجريان متناوب، تك فاز 28,960 9,539,194,045 Rls. 105,605 $
6 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 210,519 9,407,061,917 Rls. 94,769 $
7 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 131,000 6,875,395,055 Rls. 69,430 $
8 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 49,504 5,151,424,448 Rls. 52,590 $
9 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 25,599 2,671,141,913 Rls. 28,159 $
10 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 23,899 2,168,734,100 Rls. 23,900 $
11 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 27101920 گريس 41,000 1,407,325,820 Rls. 15,580 $
12 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 17,550 1,183,389,084 Rls. 11,408 $
13 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 11,980 1,076,450,920 Rls. 11,980 $
14 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 48237000 اشياء قالب گيري شده يا پرس شده ا زخمير کاغذ 10,180 919,549,220 Rls. 10,180 $
15 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 84137010 پمپ کولر آبي 2,445 801,254,362 Rls. 8,870 $
16 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 6,350 370,315,172 Rls. 4,127 $
مجموع کل
294,552,231,516 ريال
مجموع کل
2,955,052 دلار
[1]