آمار کل " صادرات به" کشور (روماني) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان روماني 08071100 هندوا نه، تازه 260,060 5,551,283,252 Rls. 52,012 $
2 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان روماني 95030080 --- سایر 4,588 1,714,024,390 Rls. 18,975 $
3 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان روماني 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 22,943 1,347,076,377 Rls. 14,913 $
مجموع کل
8,612,384,019 ريال
مجموع کل
85,900 دلار
[1]