آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان جمهوري عربي سوريه 87013010 ترا کتور کشاورزي، چرخ زنجيري، با قدرت بيشتر ا ز 110 قوه اسب بخار 46,469 13,053,172,803 Rls. 144,507 $
2 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان جمهوري عربي سوريه 08105000 کيوي، تازه 22,168 1,827,600,172 Rls. 16,604 $
3 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان جمهوري عربي سوريه 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 25,833 632,606,505 Rls. 7,003 $
4 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان جمهوري عربي سوريه 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 11,010 542,609,916 Rls. 6,007 $
5 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان جمهوري عربي سوريه 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 4,492 151,947,830 Rls. 1,682 $
مجموع کل
16,207,937,226 ريال
مجموع کل
175,803 دلار
[1]