آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 3,262,399 135,702,496,393 Rls. 1,496,208 $
2 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 765,000 90,645,884,909 Rls. 894,285 $
3 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 576,000 54,254,013,480 Rls. 587,160 $
4 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 365,750 32,383,404,784 Rls. 350,023 $
5 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 264,000 27,751,064,528 Rls. 301,400 $
6 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 70071920 ساير شيشه هاي ايمني آب داده که خميرا ن کلا در توده رنگ شده تيره يا روشن يا داراي لايه پوشش جاذب يا انعکاسي 345,055 14,541,863,512 Rls. 149,585 $
7 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 266,563 11,941,712,861 Rls. 108,491 $
8 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 100,320 7,634,130,482 Rls. 84,595 $
9 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 08105000 کيوي، تازه 87,173 7,186,819,573 Rls. 65,293 $
10 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوز براي نماي ساختمان، براي کف، براي سقف و همانند 16,440 6,037,590,360 Rls. 66,840 $
11 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 41062100 ـ ـ به حالت مرطوب (از جمله wet-blue)/چرم و پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي هنوز رنگ و رنگ‌آميزي نشده (Crust) از ساير حيوانات، پشم يا موكنده، حتي لايه لايه بريده شده، ولي آماده نشده به نحوي ديگر. 37,000 5,795,898,576 Rls. 52,656 $
12 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 26070020 ـ ـ ـ کنسانتره سرب اکس?د? 72,930 5,350,686,012 Rls. 59,638 $
13 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 28,962 4,585,347,990 Rls. 45,210 $
14 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 25070010 کائولن 876,782 3,934,387,922 Rls. 36,824 $
15 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 08071100 هندوا نه، تازه 89,820 1,713,641,292 Rls. 17,964 $
16 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 38231900 اسيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک، روغن هاي اسيدي حاصل ازتصفيه غير مذکور و مشمول در جاي ديگر 37,862 1,659,466,259 Rls. 16,540 $
17 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 24,000 1,029,750,600 Rls. 11,400 $
18 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 68029910 سنگ هاي صيقل دا ده شده. شکل دا ده شده يا کارشده ا ما كنده کاري و حکاکي نشده 22,000 363,234,300 Rls. 4,021 $
مجموع کل
412,511,393,833 ريال
مجموع کل
4,348,134 دلار
[1]