آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان افغانستان 84392000 ماشين آلات و دستگاه ها براي ساختن کاغذ يا مقوا 11,850 21,263,403,000 Rls. 237,000 $
2 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 274,500 6,851,635,290 Rls. 75,852 $
3 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان افغانستان 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضي آن ا زيکmm بيشترباشد ميله... غير از پليمرهاي اتيلن و پليمرهاي كلرور وينيل 24,740 2,450,178,641 Rls. 27,125 $
4 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان افغانستان 38249990 --- سایر 39,110 1,662,565,169 Rls. 16,860 $
5 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 24,000 650,368,800 Rls. 7,200 $
6 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان افغانستان 83024110 يراق ها، اتصالات و اشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 410 2,438,883 Rls. 27 $
مجموع کل
32,880,589,783 ريال
مجموع کل
364,064 دلار
[1]