آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ارمنستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 40,232 6,160,046,486 Rls. 61,335 $
2 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ارمنستان 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 22,500 2,375,878,522 Rls. 26,302 $
3 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ارمنستان 28042100 آرگون 13,090 587,210,855 Rls. 6,545 $
مجموع کل
9,123,135,863 ريال
مجموع کل
94,182 دلار
[1]