آمار کل " صادرات به" کشور (آلباني) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آلباني 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 22,000 2,279,361,986 Rls. 25,234 $
مجموع کل
2,279,361,986 ريال
مجموع کل
25,234 دلار
[1]