آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 41071200 چرم و پوست کامل آماده بعد دباغي ا زحيوانات از نوع گاو اسب موکنده لايه لايه بريده شده دانه دا ن 8,430 12,279,518,016 Rls. 134,880 $
2 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 62113900 لباس هاي مردانه يا پسرا نه، ا زساير مواد نسجي، که در جاي ديگر گفته نشده 8,885 9,662,710,920 Rls. 106,620 $
3 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 61041900 لباس بصورت دست، زنانه يادخترانه، کشباف يا قلاب باف، از ساير مواد نسجي 6,402 7,017,684,336 Rls. 77,832 $
4 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 54072020 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنوار يا اشکال همانند ازپلي پروپيلن غير مذکور در جاي ديگر 37,598 5,016,219,082 Rls. 51,374 $
5 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 87013010 ترا کتور کشاورزي، چرخ زنجيري، با قدرت بيشتر ا ز 110 قوه اسب بخار 11,460 4,393,860,600 Rls. 48,900 $
6 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 62041990 لباس به صورت دست زنانه يا دخترانه بجز البسه محلي از ساير مواد نسجي 3,763 4,177,742,808 Rls. 45,156 $
7 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 61159900 جورا ب زنانه و پاپوش، کشباف يا قلاب باف، ا زسايرا لياف نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 4,869 3,534,305,328 Rls. 38,952 $
8 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 55134900 ساير پارچه تاروپودباف، چاپ شده، باکمتر از85% الياف غيريکسره پلي استر،… بوزن مترمربع حدا کثر170 گرم 2,851 3,387,413,838 Rls. 37,677 $
9 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 10,560 1,480,545,792 Rls. 16,391 $
10 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگ هاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 3,550 1,116,692,260 Rls. 12,070 $
11 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 28301000 سولفور سديم 24,000 775,172,160 Rls. 8,640 $
12 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 4,065 749,287,574 Rls. 8,213 $
13 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 2,599 721,362,846 Rls. 7,797 $
14 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 970 584,343,688 Rls. 6,316 $
15 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 84752900 ماشين هاي ساختن يا عمل آوردن شيشه يا اشياء شيشه ا ي با حرا رت (غير ازا لياف اپتيکي). 880 400,030,008 Rls. 4,452 $
16 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 64041190 سايرکفش هاي ورزشي با تخت بيروني كائوچو يا پلاستيك ورويه از مواد نسجي غير مذكور در جاي ديگر 951 269,412,416 Rls. 2,912 $
17 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 64061000 رويه کفش و اجزاءآن (به استثناء پشت پاشنه پا و سرپنجه هاي سفت کننده). 155 222,837,920 Rls. 2,480 $
18 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 679 188,459,166 Rls. 2,037 $
19 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 524 141,250,488 Rls. 1,572 $
20 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 63029100 شستنيهاي توا لت يا آشپزخانه ا زپنبه، غير مذکور در جاي ديگر 252 108,723,340 Rls. 1,210 $
21 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 94032090 مبل هاي فلزي غير از مبل هاي آهنگري سنتي 310 86,041,740 Rls. 930 $
22 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 64069090 ساير اجزاء کفش، کف هاي داخلي قابل تعويض همانند گتر و ساق پوش واشيا، همانند غير مذکور به استثناي از چوب وسرپنجه فولادي 272 75,494,688 Rls. 816 $
23 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 42029900 جعبه ها و محفظه هايي غير مذکور در جاي ديگرباسطح خارجي از موادي که در جاي ديگرمذکور نباش 252 69,943,608 Rls. 756 $
24 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 63029900 شستنيهاي توا لت يا آشپزخانه ا زساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 136 60,414,254 Rls. 653 $
25 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 94039000 اجزاء و قطعات مبل هاي مشمول 9403 213 59,119,002 Rls. 639 $
26 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 44209090 جعبه براي زيورآلات يا كارد وچنگال واشياء همانند ازچوب 194 53,845,476 Rls. 582 $
27 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد، که در جاي ديگرگفته نشده. 330 53,373,276 Rls. 594 $
28 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 57029110 احرامي (سجاده) از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان، غير مخملي باف، آماده مصرف 78 31,538,754 Rls. 351 $
29 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 63069000 ساير اشياء اردوزني از ساير مواد نسجي 78 31,538,754 Rls. 351 $
30 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 56090000 اشياءاز نخ، نوا ر،يااشكال همانند، ريسمان، طناب ياکابل، که در جاي ديگرگفته نشده. 116 21,464,176 Rls. 232 $
31 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 39 10,512,918 Rls. 117 $
مجموع کل
56,780,859,232 ريال
مجموع کل
621,501 دلار
[1]