آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان گرجستان 69072200 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 556,782 2,530,854,367 Rls. 26,197 $
مجموع کل
2,530,854,367 ريال
مجموع کل
26,197 دلار
[1]