آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان پاکستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,000,000 37,902,860,000 Rls. 409,681 $
2 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان پاکستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,750 14,432,315,975 Rls. 159,775 $
3 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان پاکستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 100,000 10,839,480,000 Rls. 120,000 $
4 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان پاکستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 38,325 10,357,374,895 Rls. 115,005 $
5 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان پاکستان 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 89,200 9,653,297,760 Rls. 107,040 $
6 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان پاکستان 69072200 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 979,847 5,663,176,705 Rls. 54,084 $
7 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان پاکستان 70134119 ساير ظروف شيشه اي از نوع مورداستفاده براي سرميز (به غير از ليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي غير مذكور در جاي ديگر 39,300 5,324,894,550 Rls. 58,950 $
8 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان پاکستان 76071110 ورق و نوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت حداكثر 7 ميكرون 10,300 4,186,749,150 Rls. 46,350 $
9 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان پاکستان 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 22,900 3,024,751,080 Rls. 27,480 $
10 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان پاکستان 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 16,000 2,890,528,000 Rls. 32,000 $
11 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان پاکستان 94037000 مبل ها از مواد پلاستيکي 7,700 1,391,066,600 Rls. 15,400 $
12 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان پاکستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 16,000 578,105,600 Rls. 6,400 $
13 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان پاکستان 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 400 18,065,800 Rls. 200 $
مجموع کل
106,262,666,115 ريال
مجموع کل
1,152,365 دلار
[1]